Tüm finansal hizmetler sektörüne kıyasla, sigortacılıkta kişisel ilişkiler daha fazla öne çıkıyor. Güven ve korunma gibi insani duygular, hem yeni müşteriler kazanmada hem de mevcut müşterileri elde tutmada genellikle merkezi bir rol oynuyor. Bugün sigortacılık sektörü için en büyük zorluklardan biri, bu temel konumunu korurken işlerini sürdürmek ve geliştirmek için teknolojiden yararlanmak olarak karşımıza çıkıyor.

Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşmeye Bakış

Sigortacılık sektörü yöneticilerinin dijital araçları işlerinin başlangıç noktasında, son aşamasında ve aradaki her operasyonda bir dönüştürücü olarak gördükleri çok açık. Her 10 kişiden en az altısı (%60), teknolojinin talepler ve yüklenim süreçleri üzerinde hali hazırda önemli bir etkisi olduğunu bildiriyor. Sektör çalışanlarının işlerini üç yıl içinde tasavvur etmeleri istendiğinde, bu oran belirgin bir şekilde artarak 10’da yaklaşık sekize (%80) yükseliyor ve üçte ikiden fazlası teknolojinin risk yönetimi, dağıtım ve finans üzerinde önemli veya çok önemli bir etkiye sahip olmasını bekliyor.

Ancak sigortacılık sektörü yöneticileri, BT’yi uzun vadeli kurumsal strateji ve büyüme planlarıyla bütünleştirmenin zor olduğunu söylüyor. Birçoğu, teknoloji işlevinin bir siloda çalıştığından endişe ediyor. Korkuları bir bütün olarak Finans ve Sigortacılık endüstrisini kapsıyor. Oxford Economics’in düzenlediği ankete yanıt veren sigortacılık yöneticilerinin yarısı, finans uzmanlarının dijital araçların işleri için neler yapabileceğini anlamadıkları için endüstrinin teknolojiden en iyi şekilde yararlanamadığını düşünüyor.

Bununla birlikte, sigortacılık sektörü hem temel hem de yeni teknolojilere önemli yatırımlar ve daha fazla gelecek planı yapıyor.

“Teknolojiyi tüm birimlerde uygulayarak yakalayabileceğiniz operasyonel verimlilikler çok büyük, gerçek zamanlı, ölçülebilir bir avantaj!”

Dijitalleşmedeki Zorluklar Neler?

Sigorta şirketlerinin dijital dönüşüme giden yolculuğunu engelleyen engeller nelerdir? Sektör yöneticileri, perakende bankacılık veya sermaye piyasalarındaki meslektaşlarından daha fazla, BT’nin uzmanlığının boşa harcandığı bir duvarın arkasında yaşadığından endişe ediyor.

Sigortacılık sektörü için, eşit derecede ciddi bir engel, sistem entegrasyonu veya uyumluluğunun olmamasıdır. Sektör yöneticilerinin %47’si, BT işleviyle iş birliği eksikliğinin, teknoloji yatırımlarından değer elde etmesini engellediğini söylüyor ve aynı oranda, sistem entegrasyon eksikliğinin veya uyumsuzluğunun birer engel olduğunu söylüyor.

Çalışan sayısının azaltılmasına ilişkin korkular bir başka engeli temsil ediyor. Neredeyse tüm sigortacılar (%90), dijital inovasyon nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde kendi sektörlerinde önemli personel sayısında azalma bekliyor. Ve yarısı, çalışan sayısını azaltma konusundaki endişelerin, genel olarak Finans ve Sigortacılık endüstrisindeki dijital dönüşümün önünde durduğunu düşünüyor.

Yine de her 10 sektör çalışanından dördü (%40), teknoloji yatırımlarının çalışanları elde tutma oranını artırmasını bekliyor. Bu, sektördeki dijital dönüşümün çalışan sayısını azaltabildiği halde, aynı zamanda çalışan memnuniyetini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Engellere rağmen, sigortacılık sektörü teknolojinin gelecekteki rekabet güçleri için önemi konusunda oldukça netler. Dijital dönüşümün sigortacılıkta bankacılığa göre daha yavaş başlamasına rağmen, müşterilerin sigortadan beklentisi herhangi bir hizmet sağlayıcıdan olduğu gibi daha basit ve daha uygun çözümler almak yönünde. Yani hem rekabet hem de müşteri memnuniyeti yönünden bir endişe göze çarpıyor.

Bugün Ne Yapmalı?: Dijital Dönüşüm Altyapısı

Dijital dönüşüm çabalarının etkili olmasını sağlamak için, birçok sigorta şirketi teknoloji inovasyonu için şirket içi ekipler oluşturdu ve yatırımlarının değerini tutarlı performans göstergeleri (KPI) ile ölçüyor. Yine de anket sonuçları, teknolojiyi stratejiyle entegre etmek için daha fazlasını yapmaları gerektiğini ve BT’yi tüm iş kollarıyla daha yakın bir uyum haline getirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Yine birçok sigorta şirketi, sistem uyumsuzluğunun dijital inovasyonun önünde durduğundan şikayet ediyor, bu nedenle işlerinin farklı bölümlerinin birlikte verimli bir şekilde çalışmasına izin veren teknoloji platformları bulmak çok önemli. Bunun içinse en uygun ve esnek bir altyapı sunan ERP sisteminin kurumun akıllı çekirdeği olarak konumlandırılması hem dijitalleşmeye hem de geleceğin teknolojilerine zemin hazırlıyor.

Kişiselleştirmenin, pazara giriş hızının ve güvenliğin anahtar olduğu dijital çağda, bulut, veri analitiği, kurumsal çeviklik ve yapay zeka dahil olmak üzere yeni teknolojilere ve referans mimarilere odaklanmak bir iş zorunluluğu haline geliyor. Ek olarak, verilerin dijital sigorta işini yönlendirdiğini görüyoruz ve sektör oyuncuları güvenilir verilere sahip olduklarından emin olmalıdır.

Dijital dönüşümlerini desteklemek için veri doğruluğu, veri mimarisi ve veri yönetimine odaklanarak doğru veriyi gerçek zamanlı alma, raporlama ve anlamlandırma alt yapısı rekabet avantajına giden yolculukta kritik bir yere sahip.

Dijital dönüşüm yolculuğunda kalite, güven ve çeviklik sunan SAP Business One ERP sisteminin sunduğu avantajlar ve detaylar için Sigortacılık Sektöründe SAP Business One.

Kaynak: Accenture ve Oxford Economics Sigortacılık Sektörü Raporu