Günümüzde her alanda kullanımı hızla artan yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerinin tarımdaki uygulamaları, tarımın geleceğini belirlemede önemli yere sahip. Toprağın işlenmesi, ekim, sulama, mahsul bakımı, toprak / bitki durumu analizi ve kontrolü süreçlerine yapay zekanın adapte edildiği uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Özellikle tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırma imkanı sunarak ürün kalite ve gıda güvenliğini destekliyor.

Tohumdan tabağımıza kadar bir gıdanın yolculuğunun başladığı yerde yani tarladaki süreçlerde tüm parametreleri izlenebilir, kontrol ve analiz edilebilir hale getiren yapay zeka (AI) uygulamalarını inceliyoruz.

Seralarda Yapay Zeka

Çiftçiler tarım alanlarındaki ürünlerini anlık takip edebiliyorlar. Dahası sıcaklık, nem, ışık ve su/susuzluk seviyeleri gibi birçok parametreyi yani büyük veriyi işleyerek anlamlandırma yeteneğine sahip yapay zeka uygulamaları bitkilerin ihtiyaçlarını belirlemeyi ve gerekli müdahale için çözüm önerisinde bulunmayı sağlıyor. Böylece seralarda gerekli sıcaklık ve nem seviyesinin korunarak verimliliğin ve ürün kalitesinin artmasını sağlıyor.

Yabani Ot kontrolü

Yabani otlardan kurtulmak çiftçiler için en büyük önceliktir. Bilinen 250 tür yabani otun ilaçlara dirençli hale gelmesiyle bu iş giderek zorlaşmaktadır. Çiftçilerin ekinlerini yabani otlardan korumak için daha verimli bir yol olan otomasyon teknolojisi öne çıkıyor. Yabani otları tespit edip izlemeyi ve yeterli oranda ilaç (herbisit) ile önlemeyi sağlarken kimyasal kullanımını %80 – %90 oranında azaltıyor.

Bitki ve Toprak İzleme

Bitki ve toprak sağlığını izlemek için insansız hava araçları ve / veya yazılım tabanlı teknoloji tarafından yakalanan verileri işlemek için derin öğrenme algoritmalarından yararlanılıyor. İster tarlada ister uzaktan toprağı, bitkiyi ve ürün gelişimini takip etmek mümkün.

Toprak kalitesinin bozulması ve erozyona uğraması gıda güvenliği ve yetiştirilen ürünler için risk oluşturuyor. Yine bitkilerin büyümesi ve ürünün gelişimi birçok değişkene bağlı. Görüntü tanıma uygulamaları ile kullanıcının akıllı telefon kamerası veya yerleşik kameralar tarafından yakalanan görüntüler aracılığıyla olası kusurları tanımlanarak önlem alma imkanı sunulabiliyor.

Drone (İHA) ile Toprak ve Bitki Kontrolü

Günümüzde çiftçiler mahsul sağlığını izlemek için yapay zeka ve insansız hava araçları (İHA) teknolojilerinden yararlanabiliyor. İnsansız hava aracının rotası belirlenerek belli aralıklarla uçuşlar gerçekleştiriyor ve alınan görsel veriler çevresel faktörleri de hesaba katarak işlemeye tabi tutuluyor. Böylece çiftçiler ürünlerini rahatça takip edip tarlanın herhangi bir noktasında değişiklik varsa uygun şekilde müdahale edebiliyor.

Bitki Zararlıları Kontrolü

Zararlılar yani böcek, küf, akar vb. gibi biyolojik mücadele gerektirir ve bitki sağlığını tehdit eder. Bitkinin zarar görmesi yanı sıra gereksiz pestisit kullanımı hem ürün ve toprak kalitesini düşürür hem de maliyete sebep olur. Bitki sağlığı ve yaprakların durum bilgisi bize ürün hakkında bir referans noktasıdır. Bitki görselleri küçük ekim alanlarında kamera ile alınabileceği gibi dronelar ile havadan toplanıp işlenebiliyor. Yakalanan görüntüleri işlemek ve verileri analiz etmek için yapay zeka desteği kullanılıyor. Oluşturulan rapor ile çiftçiye nerede hangi zararlının tespit edildiğini göstererek pestisit kullanımını düzenlemeyi sağlıyor.

Ürün Hasatı

Otomasyon aynı zamanda işgücündeki zorlukların giderilmesini de amaçlıyor. Çiftçilerin ürünlerini seçmelerine ve paketlemelerine yardımcı olarak hem hızlı hem de verimli bir iş çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca işçilik ve buna bağlı maliyetlerin yaklaşık %40 oranında azaltılması mümkün.

Ön-kestirimci Analitikler

Hava durumu değişiklikleri gibi mahsul verimi üzerindeki çeşitli çevresel etkileri izlemek ve tahmin etmek için makine öğrenme modelleri geliştiriliyor. Tarımdaki akıllı uygulamaların temelinde yer alan bu teknoloji ile sıcaklık, yağış, rüzgar hızı ve güneş radyasyonu gibi verileri anlamlandırarak çiftçilerin karar vermelerine yardımcı oluyor. Geçmiş verilerin analizi, istenen sonuçların daha iyi karşılaştırılmasını kolaylaştırıyor.

Biz Neler Yapıyoruz? 

Hitsoft olarak, Yerinde Ar-Ge Merkezimizle son teknolojileri üretmeye devam ediyoruz. Tarım alanında yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti (IoT) ve görsel işleme gibi teknolojileri geliştirerek verimliliği ve üretkenliği destekleyen sistemler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Seracılıkta büyük veri işleme, bitki sağlığı takibi, hasat /rekolte tahminleme ve gıda kalite kontrolü alanında çözümler sunarak gıda ve tarım alanında çözümler sunuyoruz.

Yapay zekayı tarımda uygulamanın en iyi yanı ise çiftçilerin işlerini kolaylaştırıp süreçlerini geliştireceği gerçeği. Hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi ve anlık bilgilerin izlenmesinde etkili olarak minimum maliyet ve çevresel etki ile gıdanın üretimini ve geleceğini şekillendiriyor.
Sağlıkla kalın.