SAP Business One 10.0’un merakla beklenen özellikler ve platform zenginleştirmeleri ile dolu. Dünya genelindeki kullanıcılarına sunduğu geliştirmeleri Yenilikler Serimizde incelemeye devam ediyoruz.

Bu yazımızda Envanter, Stok Yönetimi ve Dağıtım fonksiyonlarında gerçekleştirilen özellik yükseltmelerinin öne çıkan konularına ve faydalarına odaklanıyoruz.

SAP Business One 10.0’da Envanter, Stok Yönetimi ve Dağıtım

Sürüm 10, departmanlardaki işlevselliklere kazandırdığı iyileştirmelerle birlikte, işin ürünler ve depoya bakan kısmındaki temel alanlar olan Envanter, Stok Yönetimi ve Dağıtım fonksiyonlarında esneklik ve izlenebilirliği artırıyor.

Seri ve Parti Numaraları Yönetimi

Seri ve Parti Numarası yönetimindeki yükseltme ile daha iyi raporlama ve parti/ seri izlenebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Seri Numarası Yönetimi ve Parti Yönetimi artık Ön Sipariş Faturaları ve Envanter Aktarma Talepleri üzerinde güncelleme yapabilme özelliğini kapsıyor. Seri / Parti Numarası Yönetimi Güncelleme formuna Hedef Depo Kodu ve Hedef Depo Adı alanları da eklenerek güncelleme özellliği sunuluyor.

Seri Numaralarını ve Partileri güncellerken daha fazla belge seçeneği
mevcut hale geliyor. Stok transferi işlemlerinde depo adına ilişkin depo kodu hakkında daha iyi raporlama alınmasını sağlıyor. Sunulan bu özellik ile parti / seri izleme raporları ve PL01 ile bir adım ileri götürülen yeni raporlar sisteme eklenmiş oluyor.

Kalem Ana Verilerinde Ölçü Birimi Grubunun Değiştirilmesi

Kalem Ana verileri için Ölçü Birimi (UoM) grubu ilişkilerini değiştirme konusunda daha fazla esneklik sağlanmasını hedefleyen bu geliştirme sayesinde Ölçü Birimi Grupları artık bir Kalem Ana Verileri kaydında değiştirilebilir hale geldi.

Bunu yapmak için yeni Ölçü Birimi (UoM) Grubu’nun orijinal Ölçü birimi Grubu ile en az aynı dönüşüm kurallarına sahip olması gerekir.
İşlemi tamamlamak için Ölçü Birimi Grupları tanımlarının değiştirildiği açık belgeleri kapatmak ise yeterlidir.
SAP Business One 10.0 ile gelen değişim ve yenilikleri yazılarımızda incelemeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.