2020’de küresel salgın meydana çıkmadan önce, yapay zeka (artificial intelligence -AI) ve özellikle de makine öğrenmesi (machine learning -ML) dev birer trend olarak neredeyse her sektörde hızla yaygınlaşan teknolojiler olarak karşımıza çıkıyordu.

Covid-19 salgını, iş yapma şeklimizin birçok yönünü etkilemiş olsa da yapay zekanın hayatlarımız üzerindeki etkisini azaltmadı. Aslında, kendi kendine öğrenen algoritmaların ve akıllı makinelerin bu salgına ve gelecekte karşılaşabileceğimiz diğer salgınlara karşı süregelen mücadelede büyük bir rol oynayacağı aşikar hale geldi.

Yakın gelecekte yaşama, çalışma ve oyun oynama şeklimizi değiştirecek teknolojileri seçmek söz konusu olduğunda, yapay zeka (AI) şüphesiz önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Öyleyse, hayatlarımızı yeniden inşa etmek, iş stratejilerini ve önceliklerini yeniden düşünüp tasarlamak için gelecek bir yıl boyunca neler bekleyebileceğimize dair öne çıkanlara göz atacağız.

Daha Akıllı Büyük Veri, Veri Analitiği ve Öngörüleri

Bu devam eden pandemi sırasında, virüslerin dünya çapında yayılmasına ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz etme ve yorumlama ihtiyacını gördük. Hükümetler, küresel sağlık kuruluşları, akademik araştırma merkezleri ve endüstri, bilgilerin toplanabileceği, toplanabileceği ve birlikte çalışılabileceği yeni yollar geliştirmek için bir araya geldi. Her gece, kendi bölgelerimiz için en son enfeksiyon veya ölüm oranları verildiğinde, bunun sonuçlarını haberlerde görmeye maalesef alıştık.

Bu salgının (henüz), en yakın örnek olan İspanyol Gribi salgını kadar ölüme neden olmamasının ana sebebi teknolojik ilerlemedir. Tıbbi teknoloji ve bakım standartlarındaki ilerlemeden, salgınların daha hızlı tespit edilmesini ve kilitlenmelerin uygulanmasını sağlayan iletişim teknolojisindeki ilerlemelere kadar. Önümüzdeki yıl, salgınlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmamızı sağlayan teknolojik gelişmeler listesine yapay zekanın da eklenmesi bekleniyor.

Covid-19 ile ilgili olarak bu yıl Nisan ayında yayınlanan 28.000’den fazla makale ile tek başına bilimsel ve tıbbi literatürdeki büyüme muazzam seviyelerde. Doğal dil işleme (NLP) algoritmalarıyla desteklenen özel bir arama motoru hali hazırda kullanıma sunulmuştur, böylece herkes bu devasa veri kümesini araştırırken yapay zeka yardımı alabiliyor.

Önümüzdeki yıl ise, yapay zekanın sadece virüslerle mücadeleyle ilgili değil, sağlık hizmetinin diğer birçok alanında da hızla benimsenmesini görmeyi bekliyoruz.

Otomatik Tespit ve Önleme

En azından sosyal mesafe kurallarının takip edilip edilmediğini izlemek için kullanılma olasılığını test etmek için ABD de dahil olmak üzere birçok yargı alanında drone’ların kullanıldığını gördük. Bir kalabalığın içindeki bireylerde yüksek sıcaklık gibi COVID semptomlarını tespit etme yeteneğine sahip drone’lar gibi daha gelişmiş uygulamalar ufukta görünüyor. Bu sistemler, drone’larda kameralar tarafından yakalanan verileri analiz etmek ve yetkilileri veya yerel yöneticileri virüsün yayılmasıyla ilgili istatistikler ve olasılıklar hakkında bilgilendirmek için bilgisayarla görme teknolojisini kullanıyor.

Bir diğer büyüme alanı, yine bilgisayarla görme algoritmalarıyla desteklenen yüz tanıma (facial recognition) teknolojisinin kullanımı olacaktır. Kişi grupları arasındaki kalıplardan ziyade bireylerin tanımlanmasına odaklandığı için biraz daha tartışmalı olan yüz tanıma, karantinaya alınanları ve karantinadan kaçınanları tespit etmek, ayrıca bir kalabalığın içinde semptom gösteren bireylerin hareketlerini izlemek için kullanılabilecek.

Kanıtlar, virüsün yarattığı sağlık riskleri nedeniyle halkın, daha önce aşırı derecede acımasız olduğu düşünülen gözetim taktiklerine daha toleranslı hale geldiğini gösteriyor gibi görünüyor. Teknoloji uzmanları yapay zeka güdümlü gözetim ve hatta uygulama konusunda daha becerikli hale geldikçe, bu toleransın önümüzdeki 18 ay içinde daha fazla test edilmesi muhtemel.

Davranışsal Dönüşümü Tahmin Etme

Yaşama, çalışma ve sosyalleşme şeklimiz Covid-19’un yayılmasından büyük ölçüde etkilendi. Toplumun birçok alanında dijitale doğru güçlü bir eğilim olsa da, bu yıl tam bir izdiham yaşadık. e-Ticaret sitelerinin 2020’nin ikinci çeyreğindeki satışları geçen yılın aynı dönemine göre% 40 arttı, çünkü şimdiye kadar online perakende satıştan kaçınanlar bile seçeneklerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.

İşletmelerin, müşterilerinin yeni ve değişen koşullara nasıl adapte olduklarını anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka araçları ve platformları bulunuyor. Daha önce ticaret ve müşteri ilişkileri geliştirme için dijital kanalları benimsemekte geciken kuruluşlar, durumun aciliyetinin farkına varıyor; davranışsal analitik ve kişiselleştirme gibi kavramları hızla kavramaya başlıyorlar. Kuruluşlara bu teknolojiye self servis erişim sağlayan araçların 2021 boyunca giderek daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Bir Sonraki Pandemiyi Daha Başlamadan Bitirmek

Yapay zeka algoritmalarının çoğu tahmine yöneliktir ve yapay zeka destekli epidemiolojinin en önemli kısmı, gelecekteki salgınların ne zaman ve nerede meydana geleceğini doğru bir şekilde tahmin edebilen sistemler oluşturmak gibi görünüyor. Bir süredir devam eden araştırma gösteriyor ki aslında mevcut salgınla ilgili en eski uyarılardan bazıları yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve olası bir salgınla ilgili uyarı yayınladığında zaten günlük 100.000 hükümet ve medya veri kaynağını taranıyordu.

Yapay zeka araştırmalarının önümüzdeki 18 ay içinde viral salgınları tespit etme ve bu tehlikeye tepki verme yeteneklerimizi artıracak yönde daha fazla ilerlemesini beklemek oldukça gerçekçi. Ancak bunun için hükümetler ve özel sektör arasında küresel iş birliğini de gerektireceğini göz önüne almamız gerekiyor. Bu nedenle, tıbbi veri setlerine erişim ve uluslararası bilgi alışverişinin önündeki engeller gibi konular da önümüzdeki yıl için gündemdeki konular olacak.

Biz Neler Yapıyoruz? 

Hitsoft olarak, Yerinde Ar-Ge Merkezimizle son teknolojileri üretmeye devam ediyoruz. Makine öğrenmesi (ML), yapay zeka (AI), nesnelerin interneti (IoT), görsel işleme ve doğal dil işleme (NLP) gibi teknolojileri geliştirerek hayatın her alanını destekleyen sistemler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sosyal mesafe tespiti ve sosyal hareketlilik dengeleme uygulamalarından, duygu analizi destekli akıllı etkinlik platformuna, yapay zeka destekli hizmet analitiğinden akıllı öngörü sistemlerine kadar sosyal ve toplumsal alana dokunan çözümler sunuyoruz.

Yapay zekâyı sosyal alanlarda kullanmanın en iyi yanı ise insan davranışı ve duygu değişimlerinin etkilerini daha iyi anlayabileceğimiz gerçeği. Hızlı ve doğru çözümler ile insana fayda sağlayan ve maksimum pozitif etki oluşturma amacıyla tasarlanan sistemlerle minimum maliyet ile geleceğimizi şekillendirecek teknolojik alt yapıya katkı sağlıyoruz.

Kaynaklar: Forbes